BESPLATNA ISPORUKA ZA PORUDŽBINE PREKO 3000 RSD

Uslovi i odredbe

Dobro došli u Poklon Knjiga Valera!

Ovi uslovi i odredbe preciziraju pravila i propise za korišćenje veb sajta Poklon Knjiga Valera, koji se nalazi na https://poklonknjigevalera.rs/.

Pristupanjem ovoj veb lokaciji pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Nemojte nastaviti da koristite Poklon Knjiga Valera ako ne prihvatate sve odredbe i uslove navedene na ovoj stranici.

Sledeća terminologija se primenjuje na ove Odredbe i uslove, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ se odnosi na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu veb lokaciju i u skladu je sa uslovima Kompanije i Uslovi. „Kompanija“, „Mi“, „Mi“, „Naši“ i „Nas“, odnosi se na našu kompaniju. „Strana“, „Stranke“ ili „Mi“ odnosi se i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnog da se proces naše pomoći Klijentu preduzme na najprikladniji način u izričitoj svrsi zadovoljavanja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i prema važećem zakonu rs. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovom i/ili on/ona ili oni, smatraju se zamenljivim i stoga se odnose na isto.

Kolačići

Mi koristimo kolačiće. Pristupanjem Poklon knjizi Valera, pristali ste da koristite kolačiće u skladu sa Politikom privatnosti Poklon knjige Valera.

Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće da bi nam omogućila da preuzmemo podatke o korisniku za svaku posetu. Naša veb lokacija koristi kolačiće da bi omogućila funkcionalnost određenih oblasti kako bi olakšala ljudima koji posećuju našu veb lokaciju. Neki od naših pridruženih/reklamnih partnera takođe mogu da koriste kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije navedeno, Poklon Knjiga Valera i/ili njegovi davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal na Poklon knjizi Valera. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovome možete pristupiti sa Poklon Knjiga Valera za svoju ličnu upotrebu podložno ograničenjima navedenim u ovim uslovima i odredbama.

Ne smete:

 • Ponovo objaviti materijal iz Poklon knjige Valera
 • Prodajte, iznajmite ili dajte podlicencu materijal Poklon knjige Valera
 • Umnožavajte, umnožavajte ili kopirajte materijal iz Poklon knjige Valera
 • Redistribuirajte sadržaj iz Poklon knjige Valera

Ovaj Ugovor će početi na dan korišćenja sajta.

Delovi ovog veb-sajta pružaju mogućnost korisnicima da objavljuju i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim oblastima veb-sajta. Poklon Knjiga Valera ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregleda komentare pre njihovog prisustva na veb stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Poklon knjige Valera, njenih agenata i/ili povezanih lica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja postavlja svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, Poklon Knjiga Valera neće snositi odgovornost za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove nastale i/ili pretrpljene kao rezultat bilo kakvog korišćenja i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja komentara. na ovoj veb stranici.

Poklon Knjiga Valera zadržava pravo da prati sve komentare i da ukloni sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili prouzrokuju kršenje ovih Uslova i odredbi.

Garantujete i potvrđujete da:

 • Imate pravo da postavljate komentare na našoj veb stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
 • Komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili žig bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti
 • Komentari se neće koristiti za traženje ili promovisanje poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dajete Poklon Knjiga Valera neekskluzivnu licencu za korišćenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji vaš komentar u bilo kom obliku, formatu ili mediju.

Hiperlink do našeg sadržaja

Sledeće organizacije mogu da povezuju našu veb lokaciju bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Državne agencije;
 • Pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Distributori onlajn kataloga mogu da povezuju našu veb lokaciju na isti način kao što hiperlinkuju ka veb lokacijama drugih navedenih preduzeća; i
 • Sistemska akreditovana preduzeća osim privlačenja neprofitnih organizacija, dobrotvornih tržnih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava vnacionalnosti, proizvoda ili ugovorenih usluga, uključujući bezbednosna ažuriranja, kada je to neophodno ili razumno za njihovu primenu.
 • Da bismo vam pružili vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitivali osim ako niste odlučili da primite takve informacije.

 • Da biste upravljali vašim zahtevima: Da biste prisustvovali i upravljali vašim zahtevima prema nama.

 • Za prenose poslovanja: Možemo da koristimo Vaše informacije za procenu ili sprovođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prenosa neke ili celokupne Naše imovine, bilo kao stalnost poslovanja ili kao deo stečajnog postupka, likvidacije ili sličnog postupka, u kojem su lični podaci o korisnicima naših usluga među prenesenom imovinom.

 • U druge svrhe: Vaše informacije možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga , marketing i vaše iskustvo.

Možemo da delimo Vaše lične podatke u sledećim situacijama:

 • Sa dobavljačima usluga: Možemo da delimo Vaše lične podatke sa dobavljačima usluga da bismo nadgledali i analizirali korišćenje naše usluge, da bismo Vas kontaktirali.
 • Za poslovne transfere: Možemo da delimo ili prenosimo Vaše lične podatke u vezi ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili sticanju svih ili dela naših poslovanje drugoj kompaniji.
 • Sa filijalama: Vaše informacije možemo da delimo sa našim filijalama, u kom slučaju ćemo zahtevati od njih da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • Sa poslovnim partnerima: Možemo da delimo vaše informacije sa našim poslovnim partnerima da bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • Sa drugim korisnicima: kada delite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama sa drugim korisnicima, takve informacije mogu da vide svi korisnici i mogu se javno distribuirati napolju. Ako komunicirate sa drugim korisnicima ili se registrujete preko usluge društvenih medija treće strane, vaši kontakti na usluzi društvenih medija trećih strana mogu videti vaše ime, profil, slike i opis vaše aktivnosti. Slično tome, drugi korisnici će moći da vide opise Vaših aktivnosti, da komuniciraju sa Vama i vide Vaš profil.
 • Uz vaš pristanak: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz vaš pristanak.

Zadržavanje vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u meri koja je neophodna za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (na primer, ako se od nas zahteva da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike.</ p>

Kompanija će takođe zadržati podatke o korišćenju za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

Prenos vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim kancelarijama Kompanije i na svim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu preneti na — i održavati na — računarima koji se nalaze van vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj jurisdikciji.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost sa tim transferom.

Kompanija će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju bezbedno iu skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole, uključujući bezbednost Vaših podataka i drugih ličnih podataka.

Izbrišite svoje lične podatke

Imate pravo da izbrišete ili zahtevate da vam pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o vama.

Naša usluga vam može dati mogućnost da izbrišete određene informacije o vama u okviru usluge.

Možete ažurirati, izmeniti ili izbrisati svoje podatke u bilo kom trenutku ulaskom na Vaš nalog, ako ga imate, i posetu odeljku podešavanja naloga koji vam omogućava da upravljate svojim ličnim podacima. Takođe možete da nas kontaktirate da zatražite pristup, ispravite ili izbrišete sve lične podatke koje ste nam dali.

  0
  Vaša korpa
  Vaša korpa je prazna.Povratak na prodavnicu
  ×